Mindful Yoga

Welkom   Missie   Over Ons   Activiteiten   Kalender   Contact   Links 

BEWEGEN IN AANDACHT            een Bron van Stilte

Untitled document

COMPASSIETRAINING

Mindfulness leert ons om gevoelens en gedachten op te merken en te erkennen.

Compassie of mededogen brengt ons een stapje verder.  

Tijdens de 8-weken durende Compassietraining sluiten we vriendschap met onszelf, ook met onze schaduwkanten. Al te vaak gaan we nog gebukt onder een laag zelfbeeld, zelfverwijt, schuld of schaamte.  Soms staan we somber, anstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld en hebben we moeite om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. Gesprekstherapieën bieden vaak inzicht, maar bereiken onvoldonde het ervaringsniveau (het hoofd begrijpt het, maar het voelen blijft achter). Juist dan valt compassietraining te overwegen. De aangeboden oefeningen brengen ons bij een ervaring van meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen.

Door het beleven en integreren van de vier hartskwaliteiten, ontwaakt het vermogen om ons betrokken te voelen bij onze emotionele pijn, evenals bij die van onze medemens. We verdiepen onze houding van mededogen en versterken onze Hartskwaliteit.

De compassietraining bouwt verder op de inzichten van mindfulness en kan aanmoedigend zijn voor hen die beseffen dat mindfulnessbeoefening weldadig is, maar dat het moeite kost om een milde, vriendelijke houding in het leven te cultiveren. De training is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek; zij die aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam is voor hen en wat niet. 

De training is bedoeld voor diegenen die zich in het bovenstaande herkennen en die eerder een mindfulness cursus (MBSR/MBCT) hebben gevolgd. Anders kan je indien je voldoende ervaring met yoga en/of meditatie hebt, de kennismakingssessie volgen, waarbij we samen de mogelijkheden exploreren.

Heel belangrijk in deze training zijn de eigen ervaring en de uitwisseling in groep. Uiteraard zijn de deelnemers vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen. Het gaat niet zozeer over het oplossen van elkaars problemen, eerder wordt er een mogelijkheid gecreëerd om elkaar mindful en compassievol te ondersteunen.


Bij interesse, vul je onder de rubriek 'contact' het info-formulier in.

Klik hier om terug te gaan naar "Activiteiten".   _________________________________________________________________ cursisten:            

Enkele ervaringen van cursisten:

Op acht weken, zoveel levenswijsheid meekrijgen is een geschenk. Het is onmogelijk om wat deze cursus met me deed, weer te geven in enkele zinnen. Ik kan alleen maar zeggen, dat ik deze ervaring aan iedereen aanbeveel. De inhoud is fantastisch, en de wijze waarop Hilde de cursus geeft is uniek: met grote professionaliteit en passie. 

Ik voel nu beter hoe ik mij voel. Ik probeer zachter voor mezelf te zijn, al is dat nog moeilijk. Als ik een fout maak, ben ik van nature zeer onvriendelijk voor mezelf. Ik geef me voortdurend op mijn kop en vergelijk me met anderen.

Dankzij deze cursus, geraakte ik ervan overtuigd dat 'ik goed genoeg ben' en dat ik 'iets te bieden heb'. Ik ervaarde dat als ik op die manier ga werken, er een hele andere werkdag tot stand komt; één waar ik met gemak beslissingen neem en vooruit kom. Op mijn werk hangt nu een briefje: 'je bent goed genoeg, wees jezelf'.

Ik heb ingezien dat ziek zijn mijn dag overschaduwt, omdat ik alleen bezig ben met 'niet acceptatie' van dat ziek zijn: het is lastig, het houdt me tegen, ... en ik bestrijd het de hele dag: toch mijn werk voortzetten, ... het weg drinken, het weg eten. De strijd met de ziekte neemt me dan volledig in beslag. Ik was me daar niet van bewust, tot ik op precies zo'n dag de oefening van de 10 vingers deed: 's avonds voor elke vinger een leuke ervaring van de dag opnoemen. Toen bleek dat ik ook op zo'n dag fantastische dingen had beleefd. Ik zag in dat dat strijden, mij ontnam om ten volle te genieten van de leuke momenten van die dag.

Ik leerde zorgen voor mezelf: het is oke dat je ziek bent, het is oke dat je bang bent, dat je je onzeker voelt, dat je boos bent. Het is 'oke'. Je bent 'oke'. IDW 45 jaar

Moeder van 3 kinderen, dochter van, echtgenote van, collega van... . Het zijn meer dan 3 bordjes die draaiende moeten gehouden worden. Geleerd om alles ten allen tijde onder controle te houden, heeft Mindfulness mij de ogen geopend om mij, zonder schuldgevoel, terug die broodnodige me-time te bezorgen. Mindfulness heeft mij de gelegenheid gegeven mij te herbronnen en een andere levenshouding aan te nemen. Het heeft mij bevrijd van twijfels en gepieker, wat ook o.a. mijn slaapkwaliteit heeft verbeterd. Het leven in het moment zelf heeft veel negatieve energie weggenomen, energie die terug vrijkomt om positiviteit toe te laten. Tijdens drukke dagen zijn de meditaties kleine oases van rust die mij innerlijke kracht geven om verder te doen. De aanvullende Heartfulnesstraining heeft terug een zekere spiritualiteit toegelaten in mijn leven; tools zijn aangereikt om de pijn van het leven te dragen. E.P. Anesthesist 

Wij hebben als koppel zowel de mindfulnesstraining als de compassietraining gevolgd, telkens verrijkende ervaringen. Er wordt wel inzet gevraagd: meditaties thuis en (meestal) kleine maar aangename huistaken die je dieper doen kijken en nadenken, zowel over positieve als negatieve zaken. Het hielp om rustiger om te gaan met stress en problemen, en om onszelf en wat ons overkomt met mildheid te bekijken. Samen de sessies volgen, hebben we als motiverend en versterkend ervaren. Iedereen is vrij naar buiten te brengen wat hij wil (of niet wil) en het samen volgen was zeker  een meerwaarde, om na te kaarten, en elkaar op regelmatige basis in het meditatiebad te trekken. Verrijkende ervaring, die wel wat investering van tijd gevraagd heeft, maar waar we veel van teruggekregen hebben. Het leeft nog na en we hopen de aangeleerde technieken nog lang toe te passen. (anoniem)