Mindful Yoga

Welkom   Missie   Over Ons   Activiteiten   Kalender   Contact   Links 

BEWEGEN IN AANDACHT            een Bron van Stilte

Untitled document

 

TRANSITIE IN BEWEGING

In deze bijzondere tijden van TRANSITIE, zal er een meer betrokken vorm van samenleven ontstaan.  We zullen elkaar meenemen in onze Bloei en Groei hier op Aarde.  Niemand mag achterblijven.

Dit is slechts een begin, we staan op een punt van een belangrijke maatschappelijke transformatie.  Het collectief bewustzijn is voldoende ontwikkeld om deze ommekeer waar te maken. Waar de ziel van de mensheid diep geraakt wordt, komen we in contact met een verlangen naar liefde en verbondenheid die alle dualiteit overstijgt.  Zo worden we getriggerd om deze collectieve evolutie aan te gaan en samen een draagvlak te creëren voor een nieuwe vorm van samenleven.  

Het is tijd dat we ons tonen met alle middelen die we voorhanden hebben. Het gaat om een boodschap van respect voor alle leven hier op aard: mens, dier en plant. 

De Meditatie-avonden die STill & STem 1x per maand organiseert willen een belangrijke bijdrage leveren door mogelijkheden te scheppen om samen in stilte te zitten en in ons hart een houding van compassie te ontwikkelen. 

Geen woorden, maar STilte die helend werkt en ons een nieuwe weg wijst, een weg die we met ons hoofd niet hadden kunnen bedenken.

Wil je op een constructieve wijze meewerken aan dit veranderend wereldbeeld, sluit dan aan bij de Meditatie-avonden, maak tijd vrij om krachten te bundelen.  Er is geen reden voor uitstel of afstel, het is nu dat wij samen een aanzet kunnen geven om betrokken en met een open mind tijd te maken voor het beoefenen, integreren en delen van een nieuwe houding die tot transformatie leidt.

We komen samen om via stilte dit vernieuwend wereldbeeld kracht bij te zetten.  

De enige inzet die je levert is jouw tijd.  Opbrengsten worden integraal geschonken aan organisaties die het gedachtengoed dat Transitie uitdraagt, te ondersteunen. 

Aanmelden is noodzakelijk, wegens beperkte plaatsen.

Voor data en uren: zie kalender

Extra financiële steun is welkom en zal in zijn totaliteit via transitie geschonken worden

STill vzw 000-3259780-95 - mvv GIFT TRANSITIE IN BEWEGING  

Donaties via Transitie in Beweging aan:

2013                                                                                           vzw Sasel - Schilde                       360,00€                                 sos Syrian Children - Actie Klara  440,00€                                 AZG/MSF-Unicef Be-WWF             264,00€

2014                                                                                          vzw Sasel - Schilde                       360,00€                                   AZG/MSF-Unicef Be-WWF             264,00€

2015                                                                                         vzw Sasel - Schilde                       360,00€                       ZG/MSF-Unicef Be-WWF-Rako      304,00€                               Avaaz-MKM-Roy Hart                   216,00€                                   Werking Oscar: ondersteuning zieke kinderen                             van vluchtelingenkampen             500,00€