Links

Welkom   Missie   Over Ons   Activiteiten   Kalender   Contact   Links 

Links

BEWEGEN IN AANDACHT            een Bron van Stilte

https://be.linkedin.com/in/stillenstem
Untitled document

www.facebook.com/STill.en.STem
Untitled document

https://twitter.com/STillenSTem
Untitled document

www.heartfulness.net
Untitled document

Een netwerk van alle door het I AM-instituut erkende Heartfulnesstrainers in België en Nederland

www.fitzmauricevoice.com
Untitled document

Fitzmaurice Voicework® is een holistische benadering van Stemtraining die een diep menselijk transformerende ervaring teweeg brengt.

www.schoolvoorbemiddeling.be
Untitled document

Voor iedereen die vaardig wil worden in conflicthantering.

www.arcturus.be
Untitled document

Een trainingsinstituut dat een diepgaande en waardevolle opleiding in NLP en TCC aanbiedt.

https://traumaprevention.com
Untitled document

TRE® is een zelfhulpmethode bij trauma, tension en stress.  Deze benadering, mocht ze geïntegreerd zijn in de maatschappij, kan de mensheid naar een hoger gebied van bewustzijn helpen evolueren.

Untitled document

www.stressenco.be
Untitled document

Stress & Co richt zich op de draagkracht van mensen en hun interactie met de buitenwereld, met het oog op het bevorderen van meer welzijn en een beter samen-leven.

www.mediationlink.be
Untitled document

Bemiddelen ipv Bestrijden