Links

Welkom   Missie   Over Ons   Activiteiten   Kalender   Contact   Links

Links

BEWEGEN IN AANDACHT            een Bron van Stilte

www.heartfulness.net
Een netwerk van alle door het I AM-instituut erkende Heartfulnesstrainers in België en Nederland

www.fitzmauricevoice.com
Fitzmaurice Voicework® is een holistische benadering van Stemtraining die een diep menselijk transformerende ervaring teweeg brengt.

www.schoolvoorbemiddeling.be
Voor iedereen die vaardig wil worden in conflicthantering.

www.arcturus.be
Een trainingsinstituut dat een diepgaande en waardevolle opleiding in NLP en TCC aanbiedt.

traumaprevention.com
TRE® is een zelfhulpmethode bij trauma, tension en stress.
Deze benadering, mocht ze geïntegreerd zijn in de maatschappij, kan de mensheid naar een hoger gebied van bewustzijn helpen evolueren.

www.stressenco.be
Stress & Co richt zich op de draagkracht van mensen en hun interactie met de buitenwereld, met het oog op het bevorderen van meer welzijn en een beter samen-leven.

www.mediationlink.be
Bemiddelen ipv Bestrijden