Missie

Welkom   Missie   Over Ons   Activiteiten   Kalender   Contact   Links

Missie

BEWEGEN IN AANDACHT            een Bron van Stilte

VISIE en MISSIE

Bewegen in Aandacht wil mensen inspireren die op zoek zijn naar de stilte en de kracht in zichzelf.
Door een holistische kijk op mens en wereld wordt het bewustzijnsproces van elk individu zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak gestimuleerd.

Vanuit onze visie zijn we ervan overtuigd dat ieder inidividu een bijdrage wil en kan leveren aan een wereld die nood heeft aan transformatie, aan meer creativiteit en authenticiteit. 'Een houding van ZIJN' ontwikkelen, stelt mensen in staat om meer betekenis te geven aan hun leven en hun omgeving.

De missie van Bewegen in Aandacht is groei- en ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden, zodat mensen, in contact komen met hun kern, waardoor ze LIEFDEVOL en KRACHTIG in het leven kunnen staan.

 

Maak alles in je tot een oor,
elk atoom van je wezen,
en je zult op elk moment horen
wat de Bron je toefluistert
                                      Rumi